1

Har ni inte kundnummer till hands skriv 1000

2
3


Om du har valt “Villatomt” ovan behöver vi veta:

Har båt varit uppställd?

Har impregnerat virke funnits på platsen (grönyta)?

Har impregnerat virke funnits på platsen (dränering hus)?

4
OBSERVERA ANGÅENDE ”BLANDAD FYLLNING” *

Vid tippning: Om Hans Andersson Entreprenad bedömer att er last är ”Blandad fyllning som ej kan sorteras” kommer detta debiteras därefter. Välj Ja eller Nej nedan om ni vill att vi kontaktar er för bedömning av massorna innan er bil tippar.

5

Klicka i kryssrutorna och bifoga efterfrågade filer.

Kortare beskrivning på hur provet togs på platsen *

Om möjligt, bifoga gärna en karta där vi ser vart på ytan man tagit proven samt djupet på proven i cm.

6

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt är införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Hans Andersson Entreprenad AB / Kalkbrottet AB. Se hemsidan: Viktig information till transportörer för mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.